หน้าแรก > บริการ > บริการตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุ
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :12/11/2557
บริการตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุ
เพื่อควบคุมการแพร่คลื่นวิทยุให้เป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กำหนดตามใบอนุญาต และเพื่อบริการตรวจวัดทางเทคนิคของการแพร่คลื่นวิทยุตามที่ได้รับร้องขอหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 1 กรุงเทพมหานคร
อาคารโพสเทล หลักสี่ เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02 573 6241 โทรสาร 02 573 6242