หน้าแรก > บริการ > บริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
บันทึกโดย :somchai.k
วันที่บันทึก :12/11/2557
บริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
ให้บริการยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่น/วิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน (Citizen Band: CB) ใบอนุญาตค้า/ ซ่อมแซมซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ใบแทนใบอนุญาต และใบแทนใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม

เอกสารประกอบคำขอ.png

กิจการวิทยุสมัครเล่น.png
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 1 กรุงเทพมหานคร
อาคารโพสเทล หลักสี่ เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02 573 6241 โทรสาร 02 573 6242