Home > Service > บริการแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ
บันทึกโดย :somchai.k
วันที่บันทึก :12/01/2015
บริการแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต นนทบุรี
53 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000    email : mtr_nb@nbtc.go.th    โทร : 0-2588-3594, 0-2950-5875, 0-2950-5877 โทรสาร 0-2950-5876