หน้าแรก > บริการ > บริการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ
บันทึกโดย :somchai.k
วันที่บันทึก :12/11/2557
บริการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ
สำนักงาน กสทช. เขต 1 นนทบุรี มีหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ เพื่อป้องกันและขจัดการรบกวนระหว่างคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมในกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 1 กรุงเทพมหานคร
อาคารโพสเทล หลักสี่ เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02 573 6241 โทรสาร 02 573 6242